Tarihi Ev Restorasyonu Hakkında Bilinmeyenler

Her toplumun yapması gereken bir görev olan tarih bilincinin kaybolmamasında şüphesiz en önemli faydayı sağlayan noktalar olarak geçmişten günümüze kalan ve halen canlı olarak görebildiğimiz tarihi yapılardır. Sadece fotoğraf veya anlatılardan ibaret eserlerin verdiği duygunun belki de kat kat fazlasını verebilecek olan bu yapılar geçmişle gelecek arasında adeta bir köprü oluştururlar ve hangi amaçla yapılmış olursa olsunlar yapıldığı dönemin izlerini taşımaları suretiyle onu görenleri, kullananlar, izleyenleri vb. geçmiş dönemlere bir an için götürebilir. Bu nitelikte yapılardan biri olan tarihi evler de yapıldıkları dönemler ne zaman olursa olsunlar eğer bugün halen ayakta kalabiliyorlarsa bu zaman tünellerinin ileriki dönemlere de miras kalabilmelerini sağlayabilmek açısından gereken ilgiyi hak etmektedirler ve bu binalar gerekli restorasyon faaliyetleri uygulanarak tarihi yapılarına uygun şekilde güçlendirilmelidirler.

Ancak bu tarz yapıların farklı farklı tarihi dönemlere ait olmaları, buna bağlı olarak farklı mimari yapılara ve sistemlere sahip olmaları sebebiyle bu binalar için yapılacak restorasyon çalışmalarının çok iyi araştırmalar sonucunda ve binanın tarihi ve mimari yapılarına uygun bir biçimde yapılmaları gerekmektedir. Yıkılmaya yüz tutmuş tarihi bir evin sırf tarihi yapısına dokunulmaması için çürümeye ve yıkılmaya terk edilmesi ne kadar yanlış bir iş ise, tarihi niteliğe sahip bir yapının restorasyon ve sağlamlaştırma adı altında tamamen değiştirilerek tarihi görünümü ve niteliğinden uzaklaştırılması da o kadar yanlış bir eylem olacaktır. Bu yüzden ülkemizdeki tarihi niteliğe sahip evlerin bulunarak kayıt altına alınması ve gerektiğinde restorasyon işlemlerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için kurulmuş bir çok kurum ve dernek bulunmaktadır. Bu kurumlardan gerekli izinler alınarak çeşitli derneklerle organize bir faaliyet yapılması gerekmektedir.

Restorasyonunu yapacağımız evin resmi anlamda bir tarihi eser sınıfına girip girmediğinin öğrenilmesinden sonra gerekli araştırma faaliyetleri yapılmaya başlanır. Buna göre ilk bakılması gereken durum binanın sağlamlığı konusudur. Tarihi yapı açısından sağlamlaştırma faaliyetleri temel bir değişikliğe sebep olabileceği için öncelikle bu tarz bir işleme gerek kalmadan sağlıklı bir yenilemenin yapılıp yapılamayacağı araştırılır. Ancak bina yıkılmaya yüz tutmuş veya acilen bir sağlamlaştırma istiyorsa mecburen restorasyona bu bölümden başlamak gerekir. Bununla birlikte binanın yapısında kullanılan malzemeler ve teknik planı belirlenerek bu niteliklere sahip bir faaliyetin yapılması hedeflenir. Bu amaçla temel iskeleti bozmamak şartıyla bazı yardımcı yapılar yıkılarak yeniden de inşa edilebilir. Bu işlemler sonucunda yapılan sağlamlaştırma faaliyetlerinden sonra sırasıyla bütünleme, yenileme işlemleri ile bina tek bir bütün haline getirilir ve daha sonra boya veya kaplama işlemleri ile birlikte eski ihtişamlı görünümüne sahip olur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s